Limburg

Subsidies en leningen

Lening afsluiten

Voor sommige mensen zijn zonnepanelen en/of een zonneboiler te duur om uit eigen middelen te kunnen financiëren. Een lening kan in zo’n geval een oplossing bieden. Het voordeel hiervan is dat er direct wordt bespaard op de energiekosten en per saldo geld verdiend wordt. Uiteraard zijn aan een lening voorwaarden en extra kosten verbonden zoals afsluitkosten en rentekosten. Hierdoor zal het netto resultaat na 20 jaar lager zijn bij geleend geld dan bij financiering uit eigen middelen. Deze kosten wegen meestal echter niet op tegen de besparing van de energiekosten, waardoor er al direct geld bespaard wordt.

Leningen kunnen worden afgesloten met uiteenlopende voorwaarden en looptijden. Uw bank of verzekeraar kan u het beste adviseren welke lening in uw geval het beste is.

Duurzaamheidslening

SVn Bij de Provincie Limburg kunnen particulieren een duurzaamheidslening aanvragen voor energiebesparende maatregelen. De Provincie Limburg stelt geld beschikbaar voor energiebesparing en duurzame energieopwekking bij koop- en huurwoningen. Houdt er echter rekening mee dat het beschikbare budget gelimiteerd is (op=op). De lening maakt het financieel aantrekkelijk om te investeren in energiebesparing, want de rente ligt ongeveer 3 procent lager dan de gangbare rentetarieven.

Kijk op www.svn.nl/FinancieleRegelingen/Paginas/rentetarieven.aspx voor de actuele rentetarieven. Van deze tarieven dient u deze 3% af te trekken om op het voor u geldende tarief uit te komen.

Geld lenen kost geld